top of page

Welkom bij 't Middelpunt

 

't Middelpunt is een stichting die de Oude Uitbreiding in Sliedrecht (en omstreken) een warm hart toedraagt.

 

We willen in de wijk graag een positieve bijdrage leveren om mensen bij elkaar te brengen. Hoewel dit doen vanuit onze christelijke levensovertuiging, willen we daarbij geen onderscheid maken; we willen er zijn voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, ras, levensovertuiging, enz. We willen er zijn voor iedereen!

 

Sinds maart 2018 organiseren en faciliteren we verschillende activiteiten voor mensen uit de buurt, zoals ontmoetingsmomenten, maaltijden, creatieve activiteiten, levensbeschouwelijke activiteiten, enz. Neem een kijkje bij Agenda voor de activiteiten de komende tijd. Tevens bieden we sinds eind 2012 tijdelijke woonruimte aan voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen zijn of om een andere reden woonruimte zoeken als overbrugging naar een permanente(re) oplossing. Klik op Woonruimte voor meer informatie. Wilt u meer weten over de stichting? Klik dan op 'Over ons'.

 

Spreekt dit initiatief u aan? Heeft u vragen, wilt u meedenken, meedoen, doneren en/of gebedspunten op de mail krijgen?  Klik dan op 'Contact' voor meer informatie.

 

Wilt u door ons op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief? Vul dan de aanmelding rechts in of mail even naar aanmelden@hetMiddelpunt.net.

 

Wilt u het werk van 't Middelpunt financieel steunen? Dat kan ook. U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL49 RABO 0161 8096 26 t.n.v. Stichting Het Middelpunt. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn daarom ook fiscaal aftrekbaar (conform de voorwaarden van de belastingdienst).

 

Hartelijke groet,

 

't Middelpunt

 Stichting 't Middelpunt
 Middeldiepstraat 23
 3361 VP Sliedrecht
 Tel: 0184 - 70 12 95

 

 E-mail en internet:
 info@hetMiddelpunt.net
 
 www.hetMiddelpunt.net 


 Giften:
 Bankrek.:
 NL49 RABO 0161 8096 26

 

 Kamer van Koophandel:
 58.41.90.63

 

 Belastingdienst:
 RSIN: 8530.32.221
 Gegevens ANBI: klik hier

 

bottom of page